Odgovor na krizne situacije i traumatične događaje

unicef4Ministarstvo prosvete je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i UNICEF-om, u okviru projekta „Odgovor na krizne situacije i traumatične događaje“, izradilo video materijale za roditelje i zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Roditelji sa decom u kriznim situacijama” i „Nastavnici sa decom u kriznim situacijama”. Video materijali su izrađeni u cilju osnaživanja roditelja i zaposlenih u sistemu obrazovanja za pružanje podrške deci, odnosno učenicima, u prevladavanju kriznih i traumatičnih događaja.
Video materijal za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja - „Nastavnici sa decom u kriznim situacijama” - https://youtu.be/P9O5iN7LOcU
Video materijal za roditelje - „Roditelji sa decom u kriznim situacijama” - https://youtu.be/nXJqqt4PVmE
© 2019 Tehnička škola Kikinda