Najviša ocena školi u procesu eksterne evaluacije

Sneza

Sa ponosom Vas obaveštavamo da je naša škola dobila NAJVIŠU OCENU od strane članova tima za eksternu evaluaciju. U procesu eksterne evaluacije ocenjuje se rad svih zaposlenih u školi, uspesi naših učenika, saradnja sa lokalnom samoupravom i drugim institucijama u gradu i državi, uzima u obzir mišljenje učenika, roditelja i Školskog odbora...Zahvaljujemo svima koji su doprineli da dobijemo ovako visoku ocenu.

© 2019 Tehnička škola Kikinda