HPV vakcinacija

hvp posterSvetska zdravstvena organizacija usvojila je 2020. godine Globalnu strategiju za eliminaciju karcinoma grlića materice kao javno zdravstvenog izazova, u kojoj je iznela nove preporuke za sve tri oblasti ključne za smanjenje i eliminaciju ovog oboljenja: 1. Primarnu prevenciju – efikasnom HPV vakcinom, 2. Skrining grlića materice – visoko pouzdanim testovima i 3. Lečenje i palijativnu zdravstvenu zaštitu za invazivne oblike karcinoma. Karcinom grlića materice je vodeći uzrok smrtnosti u populaciji žena. Procena je da je samo u 2020. godini na globalnom nivou, kod 604.000 žena dijagnostifikovan rak grlića materice, dok je 342.000 žena letalno završilo usled ove bolesti. Ovo je najčešće dijagnostifikovan rak u 23 zemlje i vodeći je uzrok smrti od raka u 36 zemalja sveta.

S obzirom da se Srbija i dalje nalazi u grupi zemalja sa visokim stopama obolevanja i umiranja od raka grlića materice u Evropi, započeta je vakcinacija devojčica i dečaka uzrasta od 9 do 19 godina preporučenom HPV vakcinom u domovima zdravlja o trošku države.

Istovremeno je pokrenuta javnozdravstvena kampanja „Zajedno protiv raka grlića materice – HPV NE" uz podršku Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut", u okviru koje je planirana realizacija zdravstvenopromotivnih aktivnosti, pre svega edukacije roditelja i staratelja o značaju, efikasnosti i bezbednosti HPV vakcine u osnovnim i srednjim školama.

Ukoliko roditelji na radionicama koje budu organizovane od strane nadležnih domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova iskažu zainteresovanost da vakcinišu svoje dete, nadležni će njihove kontakt podatke dostaviti nadležnoj Službi za zdravstvenu zaštitu dece u domu zdravlja.

Pogledajte POSTER i BROŠURU.

 

© 2019 Tehnička škola Kikinda