ECDL test centar

ECDL

Dragi bivši i sadašnji učenici, roditelji i sugrađani obaveštavamo Vas da je naša škola postala ECDL test centar (http://www.ecdl.rs/testni%20centri/tehnicka_skola_kikinda.html).

Ponosni smo što našim učenicima, kao i ostalim zainteresovanima možemo da ponudimo obuke, polaganje ispita i izdavanje svih vrsta ECDL (European Computer Driving Licence) diploma, koje su svugde u svetu dokaz da znate da radite na računaru.

Uslovi za sticanje ECDL start diplome (obuhvata opšte poznavanje računara, aplikacije za obradu teksta, tabelarne kalkulacije i internet):

  1. ukoliko ste bivši ili sadašnji učenik potrebno je da donesete na uvid svedočanstvo prvog razreda srednje škole na kom stoji da ste iz predmeta Računarstvo i informatika imali ocenu 4 ili 5 i da uplatite 3700 dinara na uplatnicu koju dobijate od nas
  2. ukoliko ste bivši ili sadašnji učenik, a niste imali iz informatike ocenu 4 ili 5 postoji mogućnost da polažete ispite i na taj način steknete diplomu (po potrebi, za veći broj polaznika možemo organizovati obuku)
  3. ukoliko niste učenik potrebno je da položite ispite (po potrebi, za veći broj polaznika možemo organizovati obuku)

Uslovi za sticanje ECDL Core diplome (obuhvata ECDL Start + prezentacije i baze podataka):

  • pored gore navedenih uslova potrebno je položiti i modul  baze podataka
  • Napomena: učenici obrazovnog profila Elektrotehničar računara koji su iz informatike imali ocenu 4 ili 5, kao i ocenu 4 ili 5 iz Programiranja u četvrtoj godini treba samo da donesu svedočanstva na uvid i da uplate 4600 dinara na uplatnicu koju dobijaju od nas.

Uslovi za sticanje ECDL Profile diplome (obuhvata ECDL Start + vaš izbor ECDL Standard modula (IT sigurnost, onlajn kolaboracija, obrada slika, veb dizajn, projektno planiranje, 2D CAD)) i uplata od 5600 dinara na uplatnicu koju dobijate od nas.

Ponosni smo što našim učenicima možemo da omogućimo sticanje ovih diploma po veoma povoljnim cenama (3700 dinara za ECDL start diplomu, 4600 dinara za ECDL Core diplomu, 5600 za ECDL Profile diplomu), sudeći da obuka za svaki modul košta oko 3000 dinara, polaganje svakog ispita oko 1300 dinara i indeks oko 30 do 40 eura (ušteda oko 20000 dinara).

Za sve dodatne informacije obratiti se nastavnicima Arpadu i Zagorki Pastor, ovlašćenim ECDL ispitivačima.

© 2019 Tehnička škola Kikinda