Tehnička škola proglašena za najbolju školu u području informatike

Plaketa "Stjepan Han"

U okviru akcije "Dani informatike u školama Vojvodine" naša škola proglašena je za najbolju školu u području informatike. Žiri je zaključio da posedujemo najbolji informacioni sistem u Vojvodini - izdvojili smo se po broju računara u nastavi, po broju učenika koji ih koristi i ima pristup Internetu, po broju obučenog nastavnog kadra po akreditovanim programima za rad na računaru, po broju multimedijalnih prezentacija sopstvene izrade i komercijalnih programa koji se primenjuju u nastavi i aktivnostima na takmičenjima. Finalne bodove doneo je školski web (grupa web sajtova) i njegova funkcionalnost.

 Na osnovu svega navedenog postali smo drugi nosilac plakete "Stjepan Han". Uz plaketu, Ekonomski fakultet dodelio je školi i laptop HP ProBook 4520s kao nagradu.

© 2019 Tehnička škola Kikinda