Sneza

Sa ponosom Vas obaveštavamo da je naša škola dobila NAJVIŠU OCENU od strane članova tima za eksternu evaluaciju. U procesu eksterne evaluacije ocenjuje se rad svih zaposlenih u školi, uspesi naših učenika, saradnja sa lokalnom samoupravom i drugim institucijama u gradu i državi, uzima u obzir mišljenje učenika, roditelja i Školskog odbora...Zahvaljujemo svima koji su doprineli da dobijemo ovako visoku ocenu.

Sa ponosom Vas obaveštavamo da je naša škola osvojila nagradu na projektu "Dani informatike 2014" za najbolji sajt za elektronsko učenje u Vojvodini!

Jedna smo od retkih škola u Kikindi, ali i u Vojvodini i Srbiji koje se ovim vidom učenja bave već najmanje 6 godina (jedina smo srednja škola u gradu koja ima platformu za elektronsko učenje vrednu pažnje).

Naime, ovakav vid učenja podrazumeva da učenici, nastavnici i roditelji mogu u školi ili od kuće u svako doba da pristupe sadržajima koji su postavljeni na moodle platformu, odnosno lekcijama, zadacima, testovima za vežbanje i rezultatima. Elektronsko učenje je vrlo koristan način nadoknade gradiva u slučaju da je učenik bio odsutan. Postoji mogućnost izrade zadataka kod kuće i predaje nastavniku na pregled. Mogućnosti su ogromne. Prednost ovakvog načina izrade testa je ta što učenici odmah vide koju su ocenu dobili, gde su grešili i kako je trebalo da odgovore. Rezultati testa su vidljivi uvek, mogu ih proveriti i učenici i roditelji uz poznavanje korisničkog imena i lozinke učenika. Nastavnici mogu da pregledaju statistiku pitanja, da vide koja su pitanja bila učenicima najlakša, koja najteža, te da naprave procenu koji deo gradiva bi trebalo dodatno obraditi.

Primer izgleda testa i rezultata:

 

Nastavnici naše škole su se potrudili da postave više od 88 kurseva sa važnim  informacijama za učenike.

Potrudićemo se da kursevi budu još bolji, da pokrijemo sve nastavne sadržaje, jer to jeste budućnost obrazovnog sistema.

ADMINISTRACIJA SAJTA ČESTITA SVIM UČENICIMA I NASTAVNICIMA KOJI UČESTVUJU U RADU SAJTA NA DOBIJENOJ NAGRADI!

Tehnička škola proglašena za najbolju školu u Vojvodini iz područja informatike

U okviru akcije „Dani informatike u školama Vojvodine 2011“ naša škola je proglašena za najuspešniju školu u ukupnom plasmanu i nosilac je plakete „Stjepan Han“, po imenu doajena iz oblasti informatike.
Uz plaketu, Ekonomski fakultet iz Subotice dodelio nam je i laptop HP ProBook 4520s kao nagradu.
Zaključeno je da Tehnička škola ima najbolji informacioni sistem u Vojvodini - izdvojili smo se po broju računara u nastavi, po broju učenika koji ih koristi i ima pristup Internetu, po broju obučenog nastavnog kadra na akreditovanim programima za rad na računaru, po broju multimedijalnih prezentacija sopstvene izrade i komercijalnih programa koji se primenjuju u nastavi i aktivnostima na takmičenjima. Finalne bodove doneo je školski web (grupa web sajtova) i njegova funkcionalnost.
Pokrovitelji projekta bili su Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i Nacionalne zajednice i Ekonomski fakultet iz Subotice.
Organizator i realizator bio je Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI).

Prof. dr Stjepan Han - počasni doktor Univerziteta u Novom Sadu, najveći deo svog rada posvetio je obrazovanju mladih, na mnogim fakultetima, ostavljajući neizbrisiv trag, pre svega u oblasti nauke o radu, organizacionih nauka i informatike.
Veliki deo svog radnog veka proveo je na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

 

 

 

 

graduate 3 55897

      Na Dan prosvetnih radnika 8. novembra 2007. godine, na svečanosti u Izvršnom veću Vojvodine u Novom Sadu, Tehničkoj školi u Kikindi uručeno je priznanje "Dr Đorđe Natošević" za izuzetne obrazovno-vaspitne rezultate ostvarene u prethodne dve školske  godine.

Priznanje je uručio Jegeš Zoltan, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu. Kikindska Tehnička škola prva je u Vojvodini koja je dobila priznanje koje se sastoji  od povelje, plakete i novčanog iznosa  od 400 hiljada dinara. Pored ove škole priznanje su dobile još i Srednja ekonomska škola iz Sombora i Muzička škola "Isidor Bajić" iz Novog Sada.

 
Prema rečima Milovana  Ćurčića, direktora Tehničke škole Kikinda, konkursnom odboru dostavili su materijal od oko 700 stranica kojim je prikazana celokupna aktivnost i rezultati rada u prethodnom periodu.
 
Na konkursu je bilo 32 prijave i mi smo počastvovani  što je baš naša škola izabrana kao najbolja. Imamo izuzetnu saradnju sa 33 društvene i privatne firme u Kikindi, u kojima naši učenici odrađuju praksu. Lepo sarađujemo sa Ministarstvom prosvete i pokrajinskim Sekretarijatom za obrazovanje i kulturu. 
 
Ovo visoko priznanje u oblasti obrazovanja ustanovljeno je odlukom Skupštine AP Vojvodine 1996. godine, a dodeljuje se predškolskim ustanovama i školama iz Vojvodine  kao i zaposlenima u njima, za izuzetne rezultate u organizaciji obrazovnog rada, afirmaciji ideja saradnje, suživota i uživanja različitosti kao i primene savremenih metoda rada a sve sa ciljem da se podstakne na bolji i kvalitetniji rad.
 
 
Đorđe Natošević  - profesor i reformator
 
Đorđe Natošević  rođen je u Slankamenu  1821. godine. Pohađao je u Karlovačku gimnaziju, studirao filozofiju u Segedinu, medicinu u Pešti i Beču. Pod uticajem vladike Platona Atanackovića opredelio se za prosvetu. Bio je profesor i upravnik  novosadske srpske gimnazije, neumorni reformator srpskih škola u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji. Na poziv kneza Mihajla Obrenovića obavljao je dužnost referenta u Ministarstvu prosvete Kneževine  Srbije, a bio je i na čelu Matice srpske.

 

 

 

© 2019 Tehnička škola Kikinda