Pozdravljamo Vas u ime Tehničke škole. Želja nam je da i Vi osetite delić atmosfere iz našeg života. Ova strana namenjena je za pregled fotografija načinjenih na takmičenjima, izletima, ekskurzijama, u školi...Nadamo se da ćete se osećati prijatno i uživati u našem društvu.

 

© 2019 Tehnička škola Kikinda