Takmičenja

Sa ponosom ističemo da su učenici Tehničke škole uspešni na raznovrsnim takmičenjima, kako stručnim, tako i iz opštih predmeta, kulture, kreativnosti, sporta...

Uspesi naših učenika potvrđeni su mnoštvom diploma i nagrada. Kao najvažnija takmičenja na kojima smo do sada učestvovali navodimo:

  1. Međunarodno takmičenje "Fon Nojman"
  2. Međunarodno takmičenje "Festival pameti" 
  3. Republičko takmičenju "Kengur" 
  4. Republičko takmičenju iz Multimedija
  5. Republičko takmičenje "IT sedmoboj" - jedanaest ECDL i ECDL start diploma
  6. Republičko takmičenje iz Programiranja -  najbolje plasiran učenik tehničkih škola u Državi
  7. Simpozijum u Temišvaru i mnoga druga...
© 2019 Tehnička škola Kikinda