POLAGANJE MATURSKIH ZAVRŠNIH I SPECIJALISTIČKIH ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE SU PO ISTOM RASPOREDU KAO ZA REDOVNE UČENIKE! Detaljan raspored polaganja pogledajte ovde... Ispitni rok: JUN 2019

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE
Ispitni rok: JUN 2019

 

  ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA (4. stepen)

ELEKTRIČNA MERENJA (drugi razred), petak 28.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Gordana Tatić
2. Đorđe Sivčev
3. Radmila Ljiljak

PROGRAMIRANJE (drugi razred), sreda 26.06.2019 u 11.00
Komisija:
1. Jasmina Almaši
2. Zagorka Pastor
3. Radmila Ljiljak

PRIMENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI (drugi razred), četvrtak 27.06.2019 u 11.00
Komisija:
1. Nevenka Karić
2. Zgorka Pastor
3. Radmila Ljiljak

PRAKTIČNA NASTAVA (drugi razred), utorak 25.04.2019 u 10.00
Komisija:
1. Jasmina Almaši
2. Milan Živić
3. Petar Ivetić

ELEKTROTEHNIČAR AUTOMATIKE (4. stepen)

ISTORIJA (drugi razred), ponedeljak 24.06.2019 u 12.00
Komisija:
1. Milica Pucar
2. Ivana Avramov
3. Radmila Ljiljak

  MAŠINSTVO I OBRADA METALA

TEHNIČAR MAŠINSKE ENERGETIKE (4. stepen)

ENGLESKI JEZIK, utorak 25.06.2019 u 10.00 pismeni, četvrtak 27.06.2019 u 10.00 usmeni
Komisija:
1. Svetlana Bajić Božović
2. Zorana Adamović
3. Radmila Ljiljak

ZAVARIVAČ (3. stepen)

PRAKTIČNA NASTAVA (treći razred), ponedeljak 24.06.2019 u 08.00
Komisija:
1. Dragana Adamović
2. Milorad Džakula
3. Radmila Ljiljak

TEHNOLOGIJA OBRAZOVNOG PROFILA (treći razred), utorak 25.06.2019 u 08.00
Komisija:
1. Dragana Adamović
2. Stanislav Imbronjev
3. Radmila Ljiljak

  SAOBRAĆAJ

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (4. stepen)

NEMAČKI JEZIK (treći razred), utorak 25.06.2019 u 09.00 pismeni, petak 28.06.2019 u 09.00 usmeni
Komisija:
1. Piroška Lupuljev
2. Tea Miljević
3. Radmila Ljiljak

FIZIKA (drugi razred), četvrtak 27.06.2019 u 09.00
Komisija:
1. Mirko Vukobrat
2. Dragana Adamović
3. Radmila Ljiljak

MEHANIKA (drugi razred), sreda 26.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Branislava Čičulić
2. Valentina Ćojanović
3. Radmila Ljiljak

REGULISANJE SAOBRAĆAJA (četvrti razred), utorak 25.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Milan Ivetić
2. Saša Stojšin
3. Radmila Ljiljak

REGULISANJE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA (četvrti razred), utorak 25.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Milan Ivetić
2. Saša Stojšin
3. Radmila Ljiljak

PRAKTIČNA NASTAVA (drugi razred), utorak 25.06.2019 u 10.00 (dva kandidata)
Komisija:
1. Saša Stojšin
2. Milan Ivetić
3. Radmila Ljiljak

ORGANIZACIJA PREVOZA (treći razred), utorak 25.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Saša Stojšin
2. Milan Ivetić
3. Radmila Ljiljak

MOTORI I MOTORNA VOZILA (treći razred), sreda 26.06.2019 u 08.00
Komisija:
1. Zaviša Lučić
2. Saša Stojšin
3. Radmila Ljiljak

INTEGRALNI TRANSPORT (treći razred), četvrtak 27.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Saša Stojšin
2. Milan Ivetić
3. Radmila Ljiljak

INSTRUKTOR VOŽNJE - SPECIJALISTA (5. stepen)

PSIHOLOGIJA I ETIKA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, utorak 25.06.2019 u 10.00
Komisija:
1. Tatjana Ivetić
2. Dragan Odžić
3. Ivana Avramov

METODIKA I TEORIJA OBUKE VOŽNJE, utorak 25.06.2019 u 10.00 (dva kandidata)
Komisija:
1. Milan Ivetić
2. Saša Stojšin
3. Radmila Ljiljak

Srpski jezik i književnost - prvi razred

Srpski jezik i književnost - drugi razred

Srpski jezik i književnost - treci razred

Srpski jezik i književnost - cetvrti razred

Matematika:

Izmene I godina:

Elektrotehnika

Mašinstvo III stepen

Mašinstvo IV stepen

Mašinstvo IV stepen drugi deo

Saobraćaj III stepen 

Saobraćaj IV stepen

 

Bez izmena:

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima i Elektrotehničar telekomunikacija - prvi razred

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima i Elektrotehničar telekomunikacija - drugi razred

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima i Elektrotehničar telekomunikacija - treći razred

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima i Elektrotehničar telekomunikacija - treći razred - izborni predmet

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima i Elektrotehničar telekomunikacija - četvrti razred

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima i Elektrotehničar telekomunikacija - četvrti razred - izborni predmet

Elektrotehničar računara - prvi razred

Elektrotehničar računara - drugi razred

Elektrotehničar računara - treći razred

Elektrotehničar računara - četvrti razred

 

Automehaničar - prvi razred

Bravar, Zavarivač, operater - prvi razred

Automehaničar, zavarivač - drugi razred

Automehaničar, autolimar - treći razred

Tehničar za kompjutersko upravljanje - prvi razred

Tehničar za kompjutersko upravljanje - drugi razred

Tehničar za kompjutersko upravljanje - treći razred

Tehničar za kompjutersko upravljanje - četvrti razred

 

Vozač motornih vozila - prvi razred

Vozač motornih vozila - drugi razred

Vozač motornih vozila - treči razred

Tehničar drumskog saobraćaja - prvi razred

Tehničar drumskog saobraćaja - drugirazred

Tehničar drumskog saobraćaja - treći razred

Tehničar drumskog saobraćaja - četvrti razred

 

Geografija

Računarska grafika i multimedija (postoji kurs na e-nastava)

Računari (III razred)

Elektronika - treći stepen

Elektronski medicinski uređaji

Elementi automatizacije - 2. razred

Elementi automatizacije - 3. razred

Merenja u automatici - specijalisti

Merenja u elektronici

Građansko vaspitanje - prvi razred

Građansko vaspitanje - drugi razred

Građansko vaspitanje - treći razred

Građansko vaspitanje - četvrti razred

Muzička umetnost

U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:

 1. Dokvalifikaciju-prelazak sa nižeg na viši stepen obrazovanja (sa III stepena na IV stepen)
 2. Prekvalifikaciju-stepeni istog nivoa (polaže se samo razlika u stručnim predmetima)
 3. Specijalizaciju-obrazovanje V stepena

Uslovi za sticanje specijalizacije:

 • Područje rada Elektrotehnika:
 1. Završen IV stepen obrazovanja i dve godine radnog iskustva u željenoj oblasti 
 2. Završen III stepen obrazovanja i četiri godine radnog iskustva u željenoj oblasti
 • Područje rada Mašinstvo i obrada metala:
 1. Završen III stepen obrazovanja i  dve godine radnog iskustva u željenoj oblasti
 • Područje rada Saobraćaj (INSTRUKTOR VOŽNJE):
 1. Završen jedan od sledećih obrazovnih profila: Vozač motornih vozila ili Tehničar drumskog saobraćaja
 2. Dve godine radnog iskustva
 3. Navršenih 21 godine starosti
 4. Da  ima tri godine vozačku dozvolu za upravljanje onom kategorijom motornih vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola
 5. Da poslednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično delo ugrožavanja bezbednosti saobraćaja

Napomena: Tehnička škola vrši prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za vanredno školovanje obrazovnih profila Vozač motornih vozila ili Tehničar drumskog saobraćaja, u cilju ispunjenja prvog uslova

Procedura:

 1. Podnošenje molbe nastavničkom veću  i predaja dokumentacije (svedočanstva, diplome, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda-originalni dokumenti ili overene fotokopije)
 2. Dobijanje rešenja o ispitima 
 3. Prijava ispita (od 1. do 5. u mesecu)

Molba i dokumentacija predaju se u pravnoj službi. Za sva ostala pitanja (o ispitima, predavačima...) odgovore potražite u Biblioteci.

Radno vreme biblioteke je od 10h do 16h.

 

Kako popuniti uplatnicu?

Uplatnica

Dobrodošli...

Kontakt

Tehnička škola

ul. Svetosavska 55

Kikinda 23300

tel. 0230/422-275

e-mail: skola@tsk.edu.rs

Statistika poseta

Danas457
Juče1333
Ovog meseca50776
Ukupno253199

Vaši podaci

 • IP: 54.227.157.163
 • Operating System: Unknown
2019-06-27
© 2019 Tehnička škola Kikinda