ECDL

Dragi bivši i sadašnji učenici, roditelji i sugrađani obaveštavamo Vas da je naša škola postala ECDL test centar (http://www.ecdl.rs/testni%20centri/tehnicka_skola_kikinda.html).

Ponosni smo što našim učenicima, kao i ostalim zainteresovanima možemo da ponudimo obuke, polaganje ispita i izdavanje svih vrsta ECDL (European Computer Driving Licence) diploma, koje su svugde u svetu dokaz da znate da radite na računaru.

Uslovi za sticanje ECDL start diplome (obuhvata opšte poznavanje računara, aplikacije za obradu teksta, tabelarne kalkulacije i internet):

  1. ukoliko ste bivši ili sadašnji učenik potrebno je da donesete na uvid svedočanstvo prvog razreda srednje škole na kom stoji da ste iz predmeta Računarstvo i informatika imali ocenu 4 ili 5 i da uplatite 3700 dinara na uplatnicu koju dobijate od nas
  2. ukoliko ste bivši ili sadašnji učenik, a niste imali iz informatike ocenu 4 ili 5 postoji mogućnost da polažete ispite i na taj način steknete diplomu (po potrebi, za veći broj polaznika možemo organizovati obuku)
  3. ukoliko niste učenik potrebno je da položite ispite (po potrebi, za veći broj polaznika možemo organizovati obuku)

Uslovi za sticanje ECDL Core diplome (obuhvata ECDL Start + prezentacije i baze podataka):

  • pored gore navedenih uslova potrebno je položiti i modul  baze podataka
  • Napomena: učenici obrazovnog profila Elektrotehničar računara koji su iz informatike imali ocenu 4 ili 5, kao i ocenu 4 ili 5 iz Programiranja u četvrtoj godini treba samo da donesu svedočanstva na uvid i da uplate 4600 dinara na uplatnicu koju dobijaju od nas.

Uslovi za sticanje ECDL Profile diplome (obuhvata ECDL Start + vaš izbor ECDL Standard modula (IT sigurnost, onlajn kolaboracija, obrada slika, veb dizajn, projektno planiranje, 2D CAD)) i uplata od 5600 dinara na uplatnicu koju dobijate od nas.

Ponosni smo što našim učenicima možemo da omogućimo sticanje ovih diploma po veoma povoljnim cenama (3700 dinara za ECDL start diplomu, 4600 dinara za ECDL Core diplomu, 5600 za ECDL Profile diplomu), sudeći da obuka za svaki modul košta oko 3000 dinara, polaganje svakog ispita oko 1300 dinara i indeks oko 30 do 40 eura (ušteda oko 20000 dinara).

Za sve dodatne informacije obratiti se nastavnicima Arpadu i Zagorki Pastor, ovlašćenim ECDL ispitivačima.

Plaketa "Stjepan Han"

U okviru akcije "Dani informatike u školama Vojvodine" naša škola proglašena je za najbolju školu u području informatike. Žiri je zaključio da posedujemo najbolji informacioni sistem u Vojvodini - izdvojili smo se po broju računara u nastavi, po broju učenika koji ih koristi i ima pristup Internetu, po broju obučenog nastavnog kadra po akreditovanim programima za rad na računaru, po broju multimedijalnih prezentacija sopstvene izrade i komercijalnih programa koji se primenjuju u nastavi i aktivnostima na takmičenjima. Finalne bodove doneo je školski web (grupa web sajtova) i njegova funkcionalnost.

 Na osnovu svega navedenog postali smo drugi nosilac plakete "Stjepan Han". Uz plaketu, Ekonomski fakultet dodelio je školi i laptop HP ProBook 4520s kao nagradu.

U toku dugogodišnjeg rada Tehnička škola Kikinda dobila je  mnoge nagrade i priznanja. Na ovoj stranici navešćemo samo najvažnije:

Plaketa "Stjepan Han"

Priznanje "Dr Đorđe Natošević"

Priznanje za odličan sajt

Nagrada za postignut uspeh i kvalitetnu realizaciju kurseva

Nagrada za najbolji sistem za elektronsko učenje (e-nastava) u Vojvodini

Najviša ocena školi u procesu eksterne evaluacije

Godišnja nagrada grada

Nagrade za uspeh, stručno usavršavanje i programiranje

Priznanje za razvoj multimedija

 

Pozdravljamo Vas u ime Tehničke škole  koja postoji već 95 godina i obrazuje učenike raznih obrazovnih profila. Škola ima 27 odeljenja, a u njima oko 700 učenika, dok je broj zaposlenih promenjiv i iznosi oko 120.

Na osnovu kadrovske strukture, opremljenosti, organizovanosti i rezultata uspeha učenika, nastavnika i rukovodstva, škola spada po zvaničnim stručnim listama u 5 najuglednijih škola ove vrste u Srbiji.

Dobitnici smo raznih nagrada i priznanja (http://tsk.edu.rs/index.php/o-nama/nagrade-i-priznanja). Pored osnovne delatnosti našim učenicima nudimo i kurseve uz pomoć kojih stiču dodatna znanja putem Oracle i Cisco akademije, kao i ECDL test centra.

Trudimo se da ostanemo u savremenim tokovima koji obuhvataju obrazovanje uvođenjem oglednih obrazovnih profila, inovacijama sadržaja pojedinih predmeta i modernizacijom nastavnog procesa.

Nastojimo da zajedno sa našim učenicima propagiramo vrednosti humanosti, saradnje i tolerancije, da školsko okruženje učinimo prijatnim za rad i boravak.

Nadam se da ćete uživati u poseti našem sajtu i poželeti da nam lično dođete.

Direktor Tehničke škole, Milanka Halilović

© 2019 Tehnička škola Kikinda